Ondersteuning scholen

Bij de ondersteuning van scholen draait het allemaal om individuele leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op basis van waarnemingen en toetsresultaten kan het nodig zijn om nauwkeurig te kijken wat een leerling nodig heeft.

De Intern Begeleider van de school kan hierbij de vaste orthopedagoog (die vanuit het dienstencentrum aan de school is verbonden) betrekken, voor advies of onderzoek. De uitkomst is, dat er voor de leerlingen een aanpak, een plan wordt opgesteld, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.

Via de thema’s in bovenstaande blauwe balk is meer informatie over de ondersteuning vanuit het Dienstencentrum te vinden.