Dienstencentrum de Stroming

Dit is de website van dienstencentrum de Stroming. Wij verzorgen ondersteunende diensten voor 30 basisscholen in en om Zwolle.

De ondersteuning richt zich met name op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden.

We assisteren scholen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en het inrichten van een ondersteuningsstructuur op schoolniveau en bovenschools.

Nieuws