Welkom bij De Stroming

Het dienstencentrum van Openbaar Onderwijs Zwolle

Dienstencentrum de Stroming

Wij bieden ondersteuning aan basisscholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. De ondersteuning richt zich met name op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden.

We assisteren scholen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en het inrichten van een ondersteuningsstructuur op schoolniveau en bovenschools.

Diensten

 • Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

  Het expertiseteam dat zich bezig houdt met diverse activiteiten ter ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen.

  Lees meer
 • Ondersteuning scholen

  Bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen biedt het Dienstencentrum ondersteuning en begeleiding.

 • Trajectbegeleiding

  Vanuit de Stroming worden scholen en ouders begeleid, indien een leerling vast dreigt te lopen op school.

  Lees meer
Schrevenweg 4 8024 HA Zwolle
T: 038 – 4555940 E: destroming@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen