Welkom bij De Stroming

Deze website is in de maak en wordt zo snel mogelijk gevuld.

Ondersteuning

De ondersteuning richt zich met name op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden.

We assisteren scholen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en het inrichten van een ondersteuningsstructuur op schoolniveau en bovenschools.

Diensten

 • Cnopius klassen

  De Cnopius klassen zijn peergroups waarin hoogbegaafde leerlingen van verschillende scholen wekelijks bijeen komen. Er zijn Cnopius klassen voor leerlingen uit groep 8, leerlingen uit groep 6 en 7 en voor leerlingen uit groep 4 tot en met 6.

  Lees meer
 • Cnopius klassen

  De Cnopius klassen zijn peergroups waarin hoogbegaafde leerlingen van verschillende scholen wekelijks bijeen komen. Er zijn Cnopius klassen voor leerlingen uit groep 8, leerlingen uit groep 6 en 7 en voor leerlingen uit groep 4 tot en met 6.

  Lees meer
 • xx

  xx

Dobbe 74 8032 JX Zwolle
T: 038 – 4555 940 E: contact@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen