De Liaan

De Liaan is een onderwijsvoorziening van samenwerkingsverband Hanzeland voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong met bijkomende problematiek die thuis zitten of waarbij thuiszitten dreigt. De Liaan is bedoeld om specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en zijn omgeving in kaart te brengen en betrokkenen inzicht te geven in de best passende omgeving, aanpak en het aanbod. Via een intensief programma van ambulante begeleiding, begeleiding bij de voorziening of een combinatie van beide wordt gewerkt aan re-integratie naar school.

De Liaan is voor scholen bereikbaar via de mail:

onderbouw@deliaanzwolle.nl  voor leerlingen van groep 1 t/m 4 (vanaf 1 september 2024 in gebruik).

bovenbouw@deliaanzwolle.nl  voor leerlingen van groep 5 t/m 8.