Contact met Dienstencentrum

Adres: Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK  Zwolle
Telefoon: 038-8524384
E-mail:  j.vlaskamp@ooz.nl 

 

De volgende scholen zijn aangesloten bij het Dienstencentrum:

Zwolle 10-14 school
Zwolle OBS de Campherbeek
Zwolle OBS het Festival
Zwolle Jenapleinschool
Zwolle OBS de Krullevaar
Zwolle OBS de Markesteen
Zwolle OBS de Marshof
Zwolle OBS de Montessori
Zwolle OBS de Octopus
Zwolle OBS de Oosterenk
Zwolle OBS de Parkschool
Zwolle OBS de Schatkamer
Zwolle SBO de Sluis
Zwolle OBS de Springplank
Zwolle OBS Supernova
Zwolle OBS de Toonladder
Zwolle OBS de Werkschuit
Zwolle OBS de Wieden
Zwolle OBS de IJsselhof
Zwolle Vrije School Michael
Hattem OBS het Palet
Hattem OBS de Vlonder
Dalfsen OBS het Avontuur
Dalfsen OBS Heidepark
Dalfsen OBS de Tweemaster
Ommen OBS Dennenkamp
Ommen OBS Nieuwebrug
Ommen OBS het Palet
Ommen OBS Vinkenbuurt

Openbaar Onderwijs Zwolle

Dienstencentrum de Stroming is een onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Dit is een schoolbestuur, waaronder 30 basisscholen, 3 scholengemeenschappen in het VO en SO de Twijn (cluster 3) vallen.

De diensten worden door de werknemers voor de scholen verricht op basis van gereserveerde uren, via het bestuur of het samenwerkingsverband. Het dienstencentrum verleent geen diensten aan derden, om belastingtechnische redenen.

 

Contact:

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Bezoekadres: Dobbe 74, 8032 JX Zwolle
Postadres: Postbus 55, 8000 AB Zwolle
Telefoon: 038 - 4555 940
Fax: 038 - 4555 949
E-mail: secretariaat@ooz.nl

swv de Stroming

Dienstencentrum de Stroming is voortgekomen uit een voormalig WSNS samenwerkingsverband, dat ook 'de Stroming' heette. 

Door de invoering van Passend Onderwijs zijn er in Nederland nieuwe regio’s gevormd. In elke regio heeft een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs de regie over de inzet van middelen voor de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in de plaats gekomen van de WSNS verbanden.

Samenwerkingsverband de Stroming was een stichting. Zij heeft al haar activiteiten overgedragen aan het nieuwe samenwerkingsverband 2305 PO. De Stichting is opgeheven.

Dienstencentrum de Stroming levert de op deze website genoemde diensten voor de aangesloten scholen.